Liikuntatieteellisen
pääsykokeet 2022

Tälle sivulle olemme koonneet tärkeimmät tiedot vuoden 2022 liikuntatieteellisen pääsykokeista.

Ilmoittaudu huippusuosittuihin valmennuksiimme nyt!

Pääsykokeet 2022

Tälle sivulle olemme koonneet tiivistelmän Opintopolussa syksyllä julkaistusta liikuntabiologian, -pedagogiikan sekä liikunnan yhteiskuntatieteiden kevään 2022 pääsykokeiden hakuohjeistuksesta.

Opintopolussa julkaistu hakuohjeistus pähkinänkuoressa: ​

Liikuntabiologian, -pedagogiikan sekä liikunnan yhteiskuntatieteiden pääsykokeet ovat kaksivaiheiset. Jokaisen kohdalla toisen vaiheen soveltuvuuskokeet ratkaisevat opiskelupaikkojen kohtalon. Toisen vaiheen soveltuvuuskokeisiin pääsevistä noin 55 prosenttia valitaan todistusvalinnalla. Loput toiseen vaiheeseen valittavista ovat ensimmäisen vaiheen pääsykokeissa parhaiten menestyneitä. Opintopolussa ilmoitetaan tärkeä tieto tähän liittyen: Ensimmäisen vaiheen valintakoevalinta järjestetään valintakokeen kaksivaiheisuudesta johtuvien aikataulujen takia ennen kuin todistusvalinta on mahdollista tehdä. Tarkemmat tiedot esimerkiksi todistuvalinnan pisteytyksistä löydät opintosuuntakohtaisesti näistä linkeistä:

Ensimmäisen vaiheen ohjeistus

Ensimmäisen vaiheen koe järjestetään Jyväskylässä, Turussa, Espoossa ja Oulussa. Liikuntapedagogiikan, -biologian sekä liikunnan yhteiskuntatieteiden ensimmäisen vaiheen koe on yhteinen. Tarkka Opintopolussa julkaistu hakuohjeistus ensimmäisen vaiheen kokeeseen kuuluu näin: Ensimmäisen vaiheen valintakokeessa testataan hakijan valmiuksia akateemiseen opiskeluun. Kokeen tehtävistä osa voi perustua lukion terveystiedon pakollisen kurssin oppimäärään (lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, luku 5.17), osa voi perustua koetilanteessa jaettavaan aineistoon ja koetilanteessa voidaan testata myös loogista päättelyä ja kykyä ongelmanratkaisuun.

Toisen vaiheen ohjeistus

Toisen vaiheen soveltuvuuskokeet järjestetään Jyväskylässä kesäkuun puolivälissä. Tarkemmat kuvaukset löydät alempaa.

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko viimeisimmän tiedon liikuntatieteellisen pääsykokeista suoraan sähköpostiisi?
Tilaa uutiskirjeemme!

Tilaa nyt!

LIIKUNTAPEDAGOGIIKAN PÄÄSYKOKEET 2022

1. vaiheen valintakoe 29.4.2022 klo 13.00-15.00 (ei kutsua)

Ensimmäisen vaiheen valintakoe on kirjallinen koe 29.4.2022 (Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa). Ensimmäisen vaiheen valintakoevalinta järjestetään valintakokeen kaksivaiheisuudesta johtuvien aikataulujen takia ennen kuin todistusvalinta on mahdollista tehdä.

2. vaihe: Soveltuvuuskoe 13.-14.6.2022 klo 08.00-18.00 (kutsutuille)

Tarkka opintopolussa julkaistu hakuohjeistus toisen vaiheen soveltuvuuskokeeseen kuuluu näin: Liikuntapedagogiikan toisen vaiheen valintakoe on soveltuvuuskoe, johon sisältyy kirjallinen soveltuvuuskoe (aineistokoe suomen- tai englanninkielisestä tekstistä), liikunnallinen soveltuvuuskoe sekä haastattelu. Kirjallisen soveltuvuuskokeen enimmäispistemäärä on 40 pistettä, liikunnallisen soveltuvuuskokeen enimmäispistemäärä on 75 pistettä ja haastattelun enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Liikunnan lukiodiplomista voi saada enintään 5 lisäpistettä sekä liikunnanohjauksen perustutkinnosta niin ikään enintään 5 lisäpistettä. Tarkemmat tiedot kutsuttaville sisältyvät 30.5.2022 lähetettävään sähköpostiviestiin.

Valmennuksemme liikuntapedagogiikan hakijoille:

LIIKUNTABIOLOGIAN PÄÄSYKOKEET 2022

1. vaiheen valintakoe 29.4.2022 KLO 13.00-15.00 (ei kutsua)

Ensimmäisen vaiheen valintakoe on kirjallinen koe 29.4.2022 (Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa). Ensimmäisen vaiheen valintakoevalinta järjestetään valintakokeen kaksivaiheisuudesta johtuvien aikataulujen takia ennen kuin todistusvalinta on mahdollista tehdä.

2. vaihe: Soveltuvuuskoe 16.6.2022 klo 08.00-18.00 (kutsutuille)

Tarkka opintopolussa julkaistu hakuohjeistus toisen vaiheen soveltuvuuskokeeseen kuuluu näin: Liikuntabiologisen aineryhmän opiskelijavalinnan toisen vaiheen valintakoe on soveltuvuuskoe, johon sisältyy kirjallinen soveltuvuuskoe ja yksilöhaastattelu. Kirjallinen soveltuvuuskoe testaa hakijan soveltuvuutta liikuntabiologiseen koulutukseen. Kokeen tehtävistä osa voi perustua lukion pakollisten kurssien fysiikan, matematiikan, biologian ja kemian sisältöihin sekä koetilanteessa jaettavaan materiaaliin. Yksilöhaastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta liikuntabiologiseen koulutukseen ja edellytyksiä omaksua alan töissä tarvittavia tietoja ja taitoja.Kirjallisen soveltuvuuskokeen enimmäispistemäärä on 50 pistettä ja yksilöhaastattelun enimmäispistemäärä on 80 pistettä. Valmennuskokemuksesta ja -koulutuksesta tai urheilumenestyksestä voi saada enintään 20 lisäpistettä. Urheilu- ja hyvinvointivalmennuksen opintosuuntaan haettaessa maksimissaan 20 lisäpistettä voi saada lisäksi hakemuskirjeestä.

Liikuntabiologinen aineryhmä: Tullakseen valituksi, hakijan tulee kuulua parhaaseen 75 %:iin hakijoista sekä kirjallisessa kokeessa että haastattelussa ja saada valintakokeen yhteispistemääräksi vähintään 60 pistettä.

Urheilu- ja hyvinvointivalmennuksen opintosuunta: Tullakseen valituksi, hakijan tulee kuulua parhaaseen 80 %:iin hakijoista sekä kirjallisessa kokeessa, haastattelussa että hakemuskirjeessä ja saada valintakokeen yhteispistemääräksi vähintään 60 pistettä.

Tarkemmat tiedot kutsuttaville sisältyvät 30.5.2022 mennessä lähetettävään sähköpostiviestiin.

Valmennuksemme liikuntabiologian hakijoille:

liikunnan yhteiskuntatieteiden PÄÄSYKOKEET 2022

1. vaiheen valintakoe 29.4.2022 KLO 13.00-15.00 (ei kutsua)

Ensimmäisen vaiheen valintakoe on kirjallinen koe 29.4.2022 (Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa). Ensimmäisen vaiheen valintakoevalinta järjestetään valintakokeen kaksivaiheisuudesta johtuvien aikataulujen takia ennen kuin todistusvalinta on mahdollista tehdä.

2. vaihe: Soveltuvuuskoe 15.6.2022 klo 08.00-18.00 (kutsutuille)

Tarkka opintopolussa julkaistu hakuohjeistus toisen vaiheen soveltuvuuskokeeseen kuuluu näin: Liikunnan yhteiskuntatieteiden toisen vaiheen valintakoe on soveltuvuuskoe, johon sisältyy kirjallinen soveltuvuuskoe ja yksilöhaastattelu. Kirjallisen soveltuvuuskokeen enimmäispistemäärä on 40 pistettä ja yksilöhaastattelun enimmäispistemäärä 20 pistettä. Toisen vaiheen valintakokeen enimmäispistemäärä on siten 60 pistettä. Liikunnallisia soveltuvuuskokeita ei ole. Toisen vaiheen valintakokeen vanhoja kysymyksiä ei julkaista.

Koulutukseen valitaan 15 hakijaa soveltuvuuskokeiden perusteella. Valituksi tullakseen hakijan on saatava sekä kirjallisesta soveltuvuuskokeesta että yksilöhaastattelusta vähintään 50 % enimmäispistemäärästä. Ensikertalaisia valitaan niin monta, että vähintään kahdeksan ensikertalaisen kokonaismäärä täyttyy.

Tarkemmat tiedot kutsuttaville sisältyvät 30.5.2022 mennessä lähetettävään sähköpostiviestiin.

Valmennuksemme liikunnan yhteiskuntatieteiden hakijoille:

Tilaa uutiskirjeemme

Maksuton uutiskirjeemme tuo viimeisimmän tiedon liikuntatieteellisen pääsykokeista suoraan sähköpostiisi. Päivitämme listalle uusimmat uutiset liikuntatieteellisen pääsykokeista 2022!

 Liity listalle nyt – huomenna tiedät!

Sähköpostilistalla saat vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin: 

  • Mitkä olivat viime vuosien pääsykoetehtävät?
  • Mitkä lajit ovat olleet viime vuosina pääsykokeiden sudenkuoppia?
  • Mitkä tekijät erottelevat menestyjät pääsykokeissa?
Tilaa nyt!