Kalle Harmaala

KALLE HARMAALA

Yrittäjä, urheilija, liikuntatieteiden kandidaatti

Kalle on yrittäjä, kilpa-urheilija, liikuntatieteilijä, toinen liikunnalle.fi :n perustajista ja valmennuskurssiemme sykkivä sydän. Kalle on liikunnalle.fi :n liiketoimintavastaava ja valmennusohjelmamme päävalmentaja.

Kalle on innostuja ja kävelevä aivomyrsyky. Kallella on aina vähintään viisi uutta ideaa mielessään. Kalle vastaakin liikunnalle.fi valmennusten kehittämisestä tavoitteenaan mahdollisimman kokonaisvaltaiset ja oppimista tukevat valmennukset. Kalle toimii liikunnalle.fi :n taustalla toimivan Roihu Consulting Oy: n toimitusjohtajana, jonka tavoitteena on hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia oppimisen edistämiseksi.

Kalle vastaa sekä liikunnalle.fi kurssien yleisestä laadusta, käytännön valmennuksesta ja valmennuksien organisoinnista. Kirjallisen kokeen valmennuksissa Kalle konkretisoi teoreettisia käsitteitä omakohtaisin esimerkein, joita hän ammentaa yli 10 vuoden kilpaurheilu-uraltaan sekä liikuntatieteen opinnnoistaan. Liikuntakokeiden valmennuksessa Kalle vastaa perusliikuntaosiosta.

Kalle on viidennen vuoden liikuntapedagogiikan opiskelija. Opinnoissaan Kalle on perehtynyt digioppimiseen ja videon hyödyntämiseen palautteenannon välineenä. Parhaillaan Kalle täydentää osaamistaan kauppakorkeakoulussa. Töiden ohessa Kallen aika kuluu omien treenien, urheiluvalmennusten sekä ystävien parissa. ​