Liikuntatieteellisen
pääsykokeet 2021

Tälle sivulle olemme koonneet tärkeimmät tiedot vuoden 2021 liikuntatieteellisen pääsykokeista.

Pääsykokeet 2021

Tälle sivulle olemme koonneet tiivistelmän Opintopolussa julkaistusta liikuntabiologian, -pedagogiikan sekä liikunnan yhteiskuntatieteiden kevään 2021 pääsykokeiden hakuohjeistuksesta. Sivun tiedot perustuvat syksyllä 2020 Opintopolku.fi -sivulla julkaistuihin tietoihin.

Hakuohjeistus pähkinänkuoressa: ​

Liikuntabiologian, -pedagogiikan sekä liikunnan yhteiskuntatieteiden pääsykokeet ovat kaksivaiheiset. Jokaisen kohdalla toisen vaiheen soveltuvuuskokeet ratkaisevat opiskelupaikkojen kohtalon. Toisen vaiheen soveltuvuuskokeisiin pääsevistä noin 55 prosenttia valitaan todistusvalinnalla. Loput toiseen vaiheeseen valittavista ovat ensimmäisen vaiheen pääsykokeissa parhaiten menestyneitä. Opintopolussa ilmoitetaan tärkeä tieto tähän liittyen: Ensimmäisen vaiheen valintakoevalinta järjestetään valintakokeen kaksivaiheisuudesta johtuvien aikataulujen takia ennen kuin todistusvalinta on mahdollista tehdä. Tarkemmat tiedot esimerkiksi todistuvalinnan pisteytyksistä löydät opintosuuntakohtaisesti näistä linkeistä:

Ensimmäisen vaiheen ohjeistus

Ensimmäisen vaiheen koe järjestetään 26.4.2021 Jyväskylässä, Turussa, Espoossa ja Oulussa. Liikuntapedagogiikan, -biologian sekä liikunnan yhteiskuntatieteiden ensimmäisen vaiheen koe on yhteinen. Tarkka Opintopolussa julkaistu hakuohjeistus ensimmäisen vaiheen kokeeseen kuuluu näin: Ensimmäisen vaiheen valintakokeessa testataan hakijan valmiuksia akateemiseen opiskeluun. Kokeen tehtävistä osa voi perustua lukion terveystiedon pakollisen kurssin oppimäärään (lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, luku 5.17), osa voi perustua koetilanteessa jaettavaan aineistoon ja koetilanteessa voidaan testata myös loogista päättelyä ja kykyä ongelmanratkaisuun.

Toisen vaiheen ohjeistus

Toisen vaiheen soveltuvuuskokeet järjestetään Jyväskylässä.

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko viimeisimmän tiedon liikuntatieteellisen pääsykokeista suoraan sähköpostiisi?
Tilaa uutiskirjeemme!

Tilaa nyt!

Liikuntapedagogiikan Pääsykokeet 2021

1. vaiheen valintakoe (ei kutsua)

Ensimmäisen vaiheen valintakoe on kirjallinen koe 26.4.2021 (Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa). Ensimmäisen vaiheen valintakoevalinta järjestetään valintakokeen kaksivaiheisuudesta johtuvien aikataulujen takia ennen kuin todistusvalinta on mahdollista tehdä.

2. vaihe: Soveltuvuuskoe (kutsutuille)

Tarkka opintopolussa julkaistu hakuohjeistus toisen vaiheen soveltuvuuskokeeseen kuuluu näin: Liikuntapedagogiikan toisen vaiheen valintakoe on soveltuvuuskoe, johon sisältyy kirjallinen soveltuvuuskoe (aineistokoe suomen- tai englanninkielisestä tekstistä), liikunnallinen soveltuvuuskoe, kasvatuksellinen soveltuvuuskoe sekä haastattelu. Kirjallisen soveltuvuuskokeen enimmäispistemäärä on 40 pistettä, liikunnallisen soveltuvuuskokeen enimmäispistemäärä on 75 pistettä, kasvatuksellisen soveltuvuuskokeen enimmäispistemäärä on 40 pistettä ja haastattelun enimmäispistemäärä on 30 pistettä. Liikunnan lukiodiplomista voi saada enintään 5 lisäpistettä sekä liikunnanohjauksen perustutkinnosta niin ikään enintään 5 lisäpistettä.

LIIKUNTABIOLOGIAN PÄÄSYKOKEET 2021

1. vaiheen valintakoe (ei kutsua)

Ensimmäisen vaiheen valintakoe on kirjallinen koe 26.4.2021 (Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa). Ensimmäisen vaiheen valintakoevalinta järjestetään valintakokeen kaksivaiheisuudesta johtuvien aikataulujen takia ennen kuin todistusvalinta on mahdollista tehdä.

2. vaihe: Soveltuvuuskoe (kutsutuille)

Tarkka opintopolussa julkaistu hakuohjeistus toisen vaiheen soveltuvuuskokeeseen kuuluu näin: Liikuntabiologisen aineryhmän opiskelijavalinnan toisen vaiheen valintakoe on soveltuvuuskoe, johon sisältyy kirjallinen soveltuvuuskoe ja yksilöhaastattelu. Kirjallinen soveltuvuuskoe testaa hakijan soveltuvuutta liikuntabiologiseen koulutukseen. Koe voi perustua koetilanteessa jaettavaan materiaaliin. Yksilöhaastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta liikuntabiologiseen koulutukseen ja edellytyksiä omaksua alan töissä tarvittavia tietoja ja taitoja. Kirjallisen soveltuvuuskokeen enimmäispistemäärä on 40 pistettä ja yksilöhaastattelun enimmäispistemäärä on 80 pistettä. Valmennuskokemuksesta ja -koulutuksesta tai urheilumenestyksestä voi saada enintään 20 lisäpistettä. Urheilu- ja hyvinvointivalmennuksen opintosuuntaan haettaessa maksimissaan 20 lisäpistettä voi saada lisäksi hakemuskirjeestä.

Liikuntabiologinen aineryhmä: Tullakseen valituksi, hakijan tulee kuulua parhaaseen 75 %:iin hakijoista sekä kirjallisessa kokeessa että haastattelussa ja saada valintakokeen yhteispistemääräksi vähintään 60 pistettä.

Urheilu- ja hyvinvointivalmennuksen opintosuunta: Tullakseen valituksi, hakijan tulee kuulua parhaaseen 80 %:iin hakijoista sekä kirjallisessa kokeessa, haastattelussa että hakemuskirjeessä ja saada valintakokeen yhteispistemääräksi vähintään 60 pistettä.

Tilaa uutiskirjeemme

Maksuton uutiskirjeemme tuo viimeisimmän tiedon liikuntatieteellisen pääsykokeista suoraan sähköpostiisi. Päivitämme listalle uusimmat uutiset liikuntatieteellisen pääsykokeista 2022!

 Liity listalle nyt – huomenna tiedät!

Sähköpostilistalla saat vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin: 

  • Mitkä olivat viime vuosien pääsykoetehtävät?
  • Mitkä lajit ovat olleet viime vuosina pääsykokeiden sudenkuoppia?
  • Mitkä tekijät erottelevat menestyjät pääsykokeissa?
Tilaa nyt!