Liikuntatieteellisen
pääsykokeet 2020

Tälle sivulle olemme koonneet tärkeimmät tiedot vuoden 2020 liikuntatieteellisen pääsykokeista.

Ilmoittaudu

Koronavirus & Pääsykokeet 2020

Koronavirus vaikutti nopeasti ja arvaamattomasti viime vuoden pääsykokeisiin. Olemme tähän koonneet koronaviruksen aiheuttamat muutokset liikuntatieteellisen pääsykokeissa vuonna 2020

Syksy 2019 

 • Pääsykokeet järjestetään normaaliin tapaan. Kirjallisen kokeen aineistona toimii lukion terveystiedon pakollinen oppimäärä sekä joitain ongelmanratkaisua ja päättelykykyä vaativia tehtäviä. 
 • Ensimmäisen vaiheen valintakoe on kirjallinen koe 27.4.2020 (Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa). Ensimmäisen vaiheen valintakoevalinta järjestetään valintakokeen kaksivaiheisuudesta johtuvien aikataulujen takia ennen kuin todistusvalinta on mahdollista tehdä. Ensimmäiseen vaiheeseen ei lähetetä kutsua. Valintakoe on sama liikuntapedagogiikkaa, liikuntabiologiaa ja liikunnanyhteiskuntatieteitä hakeville. 
 • Liikuntapedagogiikan toisen vaiheen valintakoe on soveltuvuuskoe, johon sisältyy kirjallinen soveltuvuuskoe (aineistokoe suomen- tai englanninkielisestä tekstistä), liikunnallinen soveltuvuuskoe, kasvatuksellinen soveltuvuuskoe sekä haastattelu. Soveltuvuuskoe järjestetään 4-5.6.2020 klo 08.00–18.00 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. 
 • Liikuntabiologisen aineryhmän opiskelijavalinnan toisen vaiheen valintakoe on soveltuvuuskoe, johon sisältyy kirjallinen soveltuvuuskoe ja yksilöhaastattelu. Soveltuvuuskoe on Jyväskylässä. Toiseen vaiheeseen kutsuttujen tulee täyttää lomake (linkki lomakkeelle kutsukirjeessä) urheilumenestyksestä ja urheiluvalmennuskoulutuksista ja -kokemuksesta, joista saa yhteensä enintään 20 pistettä. Soveltuvuuskokeet järjestetään keskiviikkona 3.6.2020 klo 08.00 - 18.00 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa (Keskussairaalantie 4, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO). Tarkemmat tiedot kutsuttaville sisältyvät 20.5.2020 lähetettävään sähköpostiviestiin. Ylioppilastutkintoa suorittamattomien tulee osallistua valintojen toisessa vaiheessa 2.6.2020 järjestettävään neljän (4) tunnin lukioaineiden (fysiikan, kemian, biologian ja matematiikan) kokeeseen. Siinä hakijalla on mahdollisuus saada enintään 48 pistettä. Hakijan on saatava vähintään 30 pistettä jotta voi tulla valituksi lopullisessa valinnassa.
 • Liikunnan yhteiskuntatieteiden toisen vaiheen valintakoe on soveltuvuuskoe, johon sisältyy kirjallinen soveltuvuuskoe ja yksilöhaastattelu. Kirjallisen soveltuvuuskokeen enimmäispistemäärä on 40 pistettä ja yksilöhaastattelun enimmäispistemäärä 20 pistettä. Toisen vaiheen valintakokeen enimmäispistemäärä on siten 60 pistettä. Liikunnallisia soveltuvuuskokeita ei ole. Soveltuvuuskokeet järjestetään 2.6.2020 klo 8.00–18.00 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa

16.3.2020 Hallituksen tiedotustilaisuus:

 • Korkeakoulujen pääsykokeet pyritään toteuttamaan yliopiston tiloissa hyödyntäen erityistoimenpiteitä turvallisuuden takaamiseksi.
 • Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.​

23.3.2020 Jyväskylän yliopiston tiedote hakijoille: 

 • "Tämänhetkisen tiedon mukaan toteutamme kevään toisen yhteishaun opiskelijavalinnat suunnitellusti opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistaman aikataulun mukaisesti. " Lue lisää.

14.4.2020 Jyväskylän yliopiston tiedote hakijoille:

 • Huhtikuussa järjestettäviksi suunnitellut valintakokeet siirtyvät myöhemmäksi. JYU tiedottaa kaikista muuttuneista valintatavoista mahdollisimman pian, viimeistään 30.4.2020 mennessä. Lue lisää.

30.4.2020 Jyväskylän yliopiston tiedote hakijoille:

 • Yliopiston aikaisemmasta linjauksesta poiketen ensimmäisen vaiheen valintakoemateriaali muuttuu viime hetkillä. Ensimmäisen vaiheen valintakoe suoritetaan etänä 15.5 VAKAVA-kokeella. Lukion terveystiedon pakollisen kurssin opiskelu on ollut usealle hakijalle turhaa. Liikuntapedagogiikan 2. vaiheen koe koostuu kirjallisesta etäkokeesta, videohaastattelusta 4.-5.6 sekä liikuntakokeista Jyväskylässä 9.-10.6. Toiseen vaiheeseen kutsuttavien määrää lasketaan 50 hakijalla. Liikuntabiologian 2.vaiheen koe koostuu kirjallisesta etäkokeesta ja videovälitteisestä yksilöhaastattelusta 3.6. Toiseen vaiheeseen kutsuttavien määrää lasketaan 10 hakijalla. Liikunnanyhteiskuntatieteiden 2. vaiheen koe koostuu kirjallisesta etäkokeesta ja videohaastattelusta 2.6. Toiseen vaiheeseen kutsuttavien määrää lasketaan 20 hakijalla.

15.5.2020 VAKAVA-koe suoritetaan etänä

3.6.2020 Liikuntapedagogiikan kandidaatin - ja maisterivaiheen opiskelijavalinnan liikunnallisen soveltuvuuskokeen sisältö julkaistaan

9.-10.6.2020 2.vaiheen soveltuvuuskokeet erityisjärjestelyin

29.6.2020 2.vaiheen valintakokeiden tulokset ilmoitetaan

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko viimeisimmän tiedon liikuntatieteellisen pääsykokeista suoraan sähköpostiisi?
Tilaa uutiskirjeemme!

Tilaa nyt!

Liikuntapedagogiikan Pääsykokeet 2020

1. vaiheen valintakoe PÄIVÄYS (ei kutsua)

Ensimmäisen vaiheen valintakoe on kirjallinen koe 27.4.2020 (Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa). Ensimmäisen vaiheen valintakoevalinta järjestetään valintakokeen kaksivaiheisuudesta johtuvien aikataulujen takia ennen kuin todistusvalinta on mahdollista tehdä.

2. vaihe: Soveltuvuuskoe 4.-5.6.2020 (kutsutuille)

Liikuntapedagogiikan toisen vaiheen valintakoe on soveltuvuuskoe, johon sisältyy kirjallinen soveltuvuuskoe (aineistokoe suomen- tai englanninkielisestä tekstistä), liikunnallinen soveltuvuuskoe, kasvatuksellinen soveltuvuuskoe sekä haastattelu. Soveltuvuuskoe järjestetään 4-5.6.2020 klo 08.00–18.00 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Liikuntabiologian Pääsykokeet 2020

1. vaiheen valintakoe 27.4.2020 (ei kutsua)

Ensimmäisen vaiheen valintakoe on kirjallinen koe 27.4.2020 (Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa). Ensimmäisen vaiheen valintakoevalinta järjestetään valintakokeen kaksivaiheisuudesta johtuvien aikataulujen takia ennen kuin todistusvalinta on mahdollista tehdä.

2. vaihe: soveltuvuuskoe 3.6.2020 (kutsutuille)

Liikuntapedagogiikan toisen vaiheen valintakoe on soveltuvuuskoe, johon sisältyy kirjallinen soveltuvuuskoe (aineistokoe suomen- tai englanninkielisestä tekstistä), liikunnallinen soveltuvuuskoe, kasvatuksellinen soveltuvuuskoe sekä haastattelu. Soveltuvuuskoe järjestetään 4-5.6.2020 klo 08.00–18.00 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Liikunnnan yhteiskuntatieteiden Pääsykokeet 2020

1. vaiheen valintakoe 27.4.2020 (ei kutsua)

Ensimmäisen vaiheen valintakoe on kirjallinen koe 27.4.2020 (Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa). Ensimmäisen vaiheen valintakoevalinta järjestetään valintakokeen kaksivaiheisuudesta johtuvien aikataulujen takia ennen kuin todistusvalinta on mahdollista tehdä.

2. vaihe: Soveltuvuuskoe 2.6.2020 (kutsutuille)

Liikunnan yhteiskuntatieteiden toisen vaiheen valintakoe on soveltuvuuskoe, johon sisältyy kirjallinen soveltuvuuskoe ja yksilöhaastattelu. Kirjallisen soveltuvuuskokeen enimmäispistemäärä on 40 pistettä ja yksilöhaastattelun enimmäispistemäärä 20 pistettä. Toisen vaiheen valintakokeen enimmäispistemäärä on siten 60 pistettä. Liikunnallisia soveltuvuuskokeita ei ole.

Tilaa uutiskirjeemme

Maksuton uutiskirjeemme tuo viimeisimmän tiedon liikuntatieteellisen pääsykokeista suoraan sähköpostiisi. Päivitämme listalle uusimmat uutiset liikuntatieteellisen pääsykokeista 2022!

 Liity listalle nyt – huomenna tiedät!

Sähköpostilistalla saat vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin: 

 • Mitkä olivat viime vuosien pääsykoetehtävät?
 • Mitkä lajit ovat olleet viime vuosina pääsykokeiden sudenkuoppia?
 • Mitkä tekijät erottelevat menestyjät pääsykokeissa?
Tilaa nyt!