Yhteenvedon aika & katsaus tulevaisuuden valintoihin

Kevät 2016 oli valmennuskurssiemme osalta kehityksen aikaa. Vuodelle 2016 otimme käyttöön useita uudistuksia valmennuskurssillemme. Osa oli kokeiluluontoisina alkaneita toimenpiteitä, ja osa suurempia uudistuksia. Merkittävin ja suurin uudistus oli huhtikuussa järjestetty kirjallisen kokeen valmennuskurssi, jolle osallistui Jyväskylässä, Helsingissä ja Turussa yhteensä 35 kurssilaista.

Muita uudistuksia olivat: kirjallisen kokeen verkkokurssi sekä viikoittaiset aktivointiviestit, joilla kannustimme hakijoitamme harjoittelemaan päivittäin kevään aikana. Nämä olivat toimivia uudistuksia joita jatkokehitämme edelleen.

Keväällä 2016 valmennuskurssimme oli jaettu kahteen erilliseen kurssiin: Kirjallisen kokeen valmennukseen sekä soveltuvuuskokeiden (liikuntakokeet) verkkovalmennukseen. Valmennuskursseillemme osallistui yhteensä 55 hakijaa joista kaiken kaikkiaan 15 % saavutti opiskelupaikan. Soveltuvuuskokeiden valmennuskurssille osallistui 26 hakijaa joista 27 % saavutti opiskelupaikan!
Vertailun vuoksi vuonna 2015 liikuntapedagogiikkaa pääaineenaan opiskelemaan haki 1837 hakijaa. Heistä 57 hakijaa eli 3,1 % saavutti opiskelupaikan. Liikuntabiologialle vuonna 2015 opiskelemaan hakeneita oli 718. Heistä 30 hakijaa eli 4,1 % saavutti opiskelupaikan. Voidaankin todeta, että tie liikuntatieteelliseen on erittäin haastava ja se vaatii hakijalta tietojen ja taitojen lisäksi erittäin suurta panostusta. Haaste on suuri, mutta ei missään nimessä mahdoton.
Kursseilta saamamme palaute on ollut erittäin positiivista. Kirjallisen kokeen kurssin käyneistä 100 % koki hyötyneensä kurssista ja jokainen kurssin käynyt olisi suositellut kurssia myös ystävälleen. Soveltuvuuskokeiden verkkovalmennuksen käyneistä 85 % koki hyötyneensä kurssistamme. Nämä prosenttiosuudet kertovat opetuksemme erittäin korkeasta laadusta, johon olemmekin panostaneet ja tulemme panostamaan.

Mihin me opiskelupaikan valinnassa uskomme?

Uskomme vahvasti siihen, että jokaisella ihmisellä on hänelle oikea paikka tässä yhteiskunnassa. Unelmamme onkin, että jokainen suomalaisnuori löytäisi paikkansa ja pystyisi kouluttautumaan sellaiseen työhön johon kokee omaavansa intohimon. Suomalainen koulutusjärjestelmä tarjoaa tähän uskomattoman mahdollisuuden sillä koulutus on ilmaista, siihen annetaan jopa tukea ja jokaisella on samat mahdollisuudet tehdä valintoja elämässään.

Emme pysty vaikuttamaan jokaiseen suomalaisnuoreen, joka pohtii opiskelupaikan valintaa, mutta pystymme vaikuttamaan edes välillisesti jokaiseen nuoreen tai kokeneempaan jonka tavoitamme. Opiskelupaikan valinta on yksi elämän suurimpia päätöksiä, ja se tehdään yleensä suhteellisen nuorena ja kokemattomana. Joten pysähdy nyt hetkeksi miettimään mitä elämässäsi haluat tehdä? Ja ennen kaikkea miksi? Älä kiirehdi tämän pohdinnan kanssa sillä nyt Sinulla aikaa. Tulevan opiskelupaikan valinta on edessä aikaisintaan myöhemmin syksyllä 2016 tai vasta keväällä 2017. Opiskelupaikan valinnassa muista vastata ensin kysymykseen miksi ja sen jälkeen kyllä tiedät myös vastauksen kysymykseen mitä. Tai olet ainakin jo paljon lähempänä tätä vastausta.

Katsaus vuoden 2017 kurssiin

Kesän aikana olemme analysoineet onnistumisemme ja vaadittavat kehityskohteemme niin saamamme kurssipalautteen, kuin oman kolmen vuoden valmennuskurssi-kokemuksemme pohjalta. Tulemme kehittämään kurssin kaikkia osa-alueita. Tavoitteenamme ei ole "hyvä" valmennuskurssi vaan tavoitteemme on tarjota paras mahdollinen valmistautuminen liikuntatieteellisen pääsykokeisiin. Valmennuskurssi Sinulle, joka oikeasti haluat saavuttaa opiskelupaikan liikunnalta.
Jatkamme jo toteuttamaamme linjaa niin sanotusta "blended learning"- opetuksesta, jossa opiskellaan ja valmistaudutaan pääsykokeisiin sekä verkko- että kontaktiopetusta hyödyntäen. Yhtenä uudistuksena tulemme lisäämään kontaktiopetuksen määrää vuodelle 2017.
Näemme liikuntatieteellisestä opiskelupaikan saavuttamisen vuoden mittaisena prosessina, johon jokainen hakija lähtee omista lähtökohdistaan. Toiset ovat harjoitelleet soveltuvuuskokeissa vaadittavia liikuntataitoja enemmän ja toiset vähemmän. Osalla on jo aiempaa tietoa ja osaamista kirjallisiin osioihin enemmän ja osalla vähemmän. Jokaisella on kuitenkin mahdollisuus saavuttaa opiskelupaikka liikunnalta, jos niin haluaa. Opiskelupaikan saavuttaminen vaatii työtä - ja meillä on halu sekä tietotaitoa auttaa.

Ohessa on kaavio joka kuvastaa hakuprosessia, sitä kuinka se meidän näkemyksemme mukaan on optimaalisinta suorittaa. Palaan tähän kaavioon vielä tulevissa kirjoituksissa ja avaan sen kohta kohdalta. Tässä jo hieman esimakua.

 

Lataa ilmainen menestyjän oppaamme täältä.

 

Terveisin,  

Kalle Harmaala
liikunnalle.fi -kurssivastaava

040 5481199

info@liikunnalle.fi