Unelmista totta

Tässä kirjoituksessa keskityn avaamaan ajatusmaailmaamme optimaalisesta pääsykoevalmistautumisesta, kuten edellisessä blogitekstissä lupasin .

Liikunnalta opiskelupaikan saaminen ei ole helppoa, mutta ei myöskään mahdotonta. Ei missään nimessä. Hakijan tulee omata kova tahtotila sekä rittävät tiedot ja taidot pääsykokeissa. Tiedämme, että valmistautuminen pääsykokeisiin vie paljon aikaa ja siksi se onkin aloitettava hyvissä ajoin. Liikuntataitojen oppimiseen keskittyvä tutkimustieto osoittaa taidon oppimisen olevan hidas, paljon toistoja vaativa prosessi, jossa aivojen hermoverkko tihenee harjoittelun myötä. Näin ollen oppimisen kannalta on järkevää ajoittaa harjoittelu pitkälle aikavälille sopivina annoksina. Liikuntataitojen oppimisen kannalta on huomattavasti edullisempaa harjoitella 30-60 min. päivässä 6 kuukauden ajan, kuin 8 tuntia päivässä 2 viikon ajan. Olemme kuitenkin huomanneet valitettavan monen tarttuvan jälkimmäiseen vaihtoehtoon.
Jaamme hakuprosessin viiteen vaiheeseen. Hakuprosessi kuvaa myös meidän filosofiaamme koko vuoden mittaisesta valmistautumisesta opiskelupaikan saavuttamiseksi.
1. Intohimon löytäminen. Mitä haluan opiskella ja Miksi?
Ensimmäinen vaihe on hakuprosessin tärkein. Intohimon toteuttaminen ja unelman tavoittelu antavat voiman ja motivaation, jotka ovat elinehto opiskelupaikan saavuttamiselle niinkin haastavasta paikasta kuin Jyväskylän liikuntatieteellisestä. Voimme auttaa hakijaa lähes jokaisessa hakuprosessin vaiheessa. Emme kuitenkaan voi kaataa hänen päähänsä sisään pääsyyn vaadittavaa tahtoa ja motivaatiota, jotka kumpuavat intohimon toteuttamisesta. Nämä asiat ja oivallukset on tultava hakijalta itseltään. Voimme kuitenkin kannustaa jokaista opintoihin suuntaavaa pohtimaan mitä he haluavat opiskella? Ja ennen kaikkea miksi?
Uskomme vahvasti siihen, että jokaisella ihmisellä on hänelle oikea paikka tässä yhteiskunnassa. Unelmamme onkin, että jokainen suomalaisnuori löytäisi paikkansa ja pystyisi kouluttautumaan sellaiseen työhön johon kokee omaavansa intohimon. Suomalainen koulutusjärjestelmä tarjoaa tähän uskomattoman mahdollisuuden, sillä koulutus on ilmaista, siihen annetaan jopa tukea ja jokaisella on samat mahdollisuudet tehdä valintoja elämässään.
Opiskelupaikan valinta on nuoren ihmisen suurimpia päätöksiä, mikä vaikuttaa koko loppuelämään. Syksy on hyvää aikaa pohtia opiskelupaikan valintaa ja syitä, jotka ohjaavat hakeutumaan tietylle alalle. Hakuprosessissa asetamme tämän pohdinnan syys-lokakuulle. Vastausten oivaltaminen ei tapahdu hetkessä, joten varaa pohdinnalle aikaa. Aloita näiden asioiden miettiminen nyt.

Meidän unelmamme on saada auttaa heitä joiden unelma on opiskelupaikka liikuntatieteellisestä. Mikä Sinun unelmasi on?

2. Tavoitteen asettaminen ja suunnitelma
Unelmasta tulee tavoite, kun sille asetetaan aikamääre, eli päivämäärä jolloin unelma toteutuu. Tavoitteen saavuttaminen vaatii suunnitelman, jonka toteuttaminen vaatii tahtoa. Suunnitelman tulee olla toteuttamiskelpoinen.
Suunnitelma tulee luoda yksilön omista lähtökohdista. Eli Sinun lähtökohdistasi. Jos esimerkiksi ajatellaan, että tavoitteenasi on opiskelupaikka liikuntatieteellisestä, niin mitkä soveltuvuuskokeissa vaadittavat tiedot ja taidot sinulla on jo hallussa? Mitä sinun tulee vielä kehittää? Kuinka aiot kehittää näitä taitoja ja miten kauan uskot sen vievän aikaa?
Luo itsellesi aikataulu. Varaa kalenteristasi tietty aika päivittäiseen taitojen harjoitteluun. Kuten jo aiemmin mainitsin liikuntataitojen oppiminen vie aikaa ja vaatii toistoja. Näin ollen harjoittelun tulee olla säännöllistä ja usein toistettua. Lisäksi on tärkeää tietää mitä harjoittelee.
Kun olet asettanut tavoitteesi riittävän aikasin ja luonut toteuttamiskelpoisen suunnitelman realistisine aikatauluineen olet jo pitkällä. Matka kohti unelmaasi on hyvässä vauhdissa! Näkemyksemme mukaan suunnitelman tulisi olla selvillä jo joulukuussa, jotta aikaa harjoitella on riittävästi.
3. Työskentely tavoitteen saavuttamiseksi: Liikuntataitojen harjoittelu
Kun tavoite ja aikataulu ovat selvillä tulee suunnitelma vielä toteuttaa. Liikuntataitoja ei opita hetkessä kuten on jo todettu. Näkemyksemme mukaan vuoden vaihteesta on viimestään syytä aloittaa liikuntataitojen säännöllinen harjoittelu. Jälleen niistä omista lähtökohdista katsoen. Jos jokin / jotkin taidot vaativat paljon työtä, on hyvä aloittaa harjoittelu jo syksyllä. Työ ei varmasti mene hukkaan.
Liikuntataitojen monipuolinen harjoittelu on hyvä sisällyttää päivittäiseen liikkumiseen. Näin syntyy "win-win tilanne" eli jos tavoitteenasi on liikuntatieteellinen on liikkumisesi varmasti päivittäistä. Harjoittelemalla soveltuvuuskokeissa vaadittavia taitoja monipuolistat myös omaa päivittäistä liikkumistasi. Sen sijaan että tyytyisit "vain käymään salilla" voit treenata soveltuvuuskokeisiin ja luoda itsellesi fyysistä pääomaa kehittämällä osaamistasi. Hauiskääntöä ei soveltuvuuskokeissa testata. Näkemyksemme mukaan soveltuvuuskokeisiin harjoittelun kulta-aikaa on tammi-maaliskuu. Silloin tehdään se kovin työ.
Taidon oppiminen vaatii päättäväistä työtä ja jatkuvaa epämukavuusalueelle menemistä, mutta kun huomaat kehittymisesi tulokset on se myös erittäin palkitsevaa. Haasta itseäsi.