Optimaalinen valmistautuminen liikunnan pääsykokeisiin

Taidon oppimisen fysiologinen perusta

Liikuntataitojen eli motoristen taitojen oppimisen tutkimustiedon mukaan uuden taidon oppiminen on hidas ja monivaiheinen prosessi, jossa aivoihimme syntyy uusia hermoyhteyksiä. Motorinen oppiminen tarkoittaa harjoittelun aikaansaamaa kehon sisäistä tapahtumasarjaa, joka johtaa pysyviin muutoksiin potentiaalissa tuottaa liikkeitä (Schmidt & Lee, 2005).

Motorinen oppimisen aikana syntyneiden uusien hermoyhteyksien myötä opitut taidot ovat kuitenkin hyvin pysyviä ja samankaltaisten taitojen välillä voidaan havaita siirtovaikutusta. Motoristen taitojen taitojen oppimisen ollessa hidasta uusien taitojen oppiminen vaatii paljon aikaa ja toistoja. Taitoja voidaan kuitenkin oppia laadukkaalla harjoittelulla. Avaammekin nyt keinoja, joiden avulla voit parantaa taitoharjoittelusi laatua treenatessasi uusia taitoja kohti liikunnan pääsykokeita!

Millä keinoin voit tehostaa liikuntataitojen oppimista?

Eri asitit ovat motorisen oppimisen väylä. Taitoharjoittelussa oppija havainnoi ympäristöään aistien avulla saaden palautetta suorituksestaan niitä hyväksikäyttäen. Keskeisimpänä oppimiseen vaikuttavana aistina on näköaisti. On monia tapoja hyödyntää visuaalista havaintoa oppimisen tukena, vaikkei sinulla olisi käytettävissäsi valmentajaa antamassa palautetta suorituksestasi.

Tapoja kehittää suoritusta näköaistin avulla:

1. Suoritusten kuvaaminen videolle

2. Oman suorituksen analysointi videolta

3. Oman tuntemuksen vertaaminen visuaaliseen palautteeseen, videon tai peilin avulla

4. Ulkopuolinen palaute suorituksesta

Muita väyliä kehittää oppimista

Motorisessa oppimisessa hyödynnämme myös muita aistikanaviamme. Kuuloaisti on yllättävän hallitseva aistiväylä taidonoppimisessa. Esimerkiksi askelrytmi koripallon lay-up suorituksen rytmittämiseksi, pallon pomputuksen synnyttämä ääni tai aitajuoksussa aitojen välissä jaloista syntyvä rytmi helpottavat oman liikkumisen säätelyämme ja vaikuttavat sitä kautta oppimiseemme. Lisäksi käytämme myös kinesteettistä eli liikeaistiamme havoinnoidessamme liikkumistamme, asentoamme ja tuntemuksiamme suorituksen aikana ja sen jälkeen. Motoristen taitojen oppiminen on aistihavaintoina saamamme palautteen analysointia ja jatkuvaa kehittämistä, jossa tulee olla niin sanotusti pää mukana!

Tunnista tapasi oppia

Tehokkaan taitoharjoittelun perustana on itsetuntemus, sopivan kriittinen analysointi sekä tottakai laadukas ympäristö. Näihin kaikkiin voit tottakai itse vaikuttaa. Pyri siis järjestämään oma harjoittelusi niin, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla juuri sinun oppimistasi.

Kiinnitä huomiota näihin:

1. Mikä on sinulle luontaisin tapaoppia? - Hyödynnä sitä

2. Luo häiriötön ympäristö, jossa voit tehdä laadukkaita suorituksia

3. Hyödynnä saatavilla olevaa palautetta

4. Kehitä itsetuntemustasi - Minkä taidon oppiminen tai suorituksen kehittäminen on olennaisinta oman kehityksesi kannalta?

 

Jottei totuus unohdu, on hyvä muistaa oppimiseen kaikkein eniten vaikuttava tekijä, jonka avulla oppiminen on joko suorastaan helppoa tai lähes mahdotonta. Tämä kultainen sana oppimisen taustalla on motivaatio. Motivaatio on liikkeelle paneva voima, ja oppijan ollessa sisäisesti motivoitunut on haluttujen tulosten saavuttaminen huomattavasti helpompaa. Tarkastele siis myös omia motivaatiosi lähteitä!

 

 

Kuinka hyödynnämme liikuntataitojen oppimisen teoriataustaa valmennuksessamme?

 

 

Olemme perustaneet liikunnalle.fi valmennuskurssit blended-learning nimisen mallin pohjalta, jossa yhdistelemme verkko- ja kontaktivalmennusta niin, että jokaisella kurssilaisella olisi optimaaliset valmiudet kehittää omia taitojaan sekä verkkovalmennuksessa kotiharjoittelussa, missä ja milloin vain että kontaktivalmennuksessa valmennustiimimme osaavan silmän alla.

 

Verkkovalmennuksessa kurssilaisemme saavat ohjeistukset sekä palautetteen videon välityksellä. Valmentajamme antavat kattavan palautteen kurssilaisen meille lähettämiin videoihin aina 24h sisällä videon jättämisestä. Näin mahdollistamme jatkuvat taitoharjoittelun paikasta riippumatta.

 

Kontaktipäivissämme kurssilaiset pääsevät kehittämään liikuntataitojaan