Läpileikkaus liikunnan yhteiskuntatieteiden opintoihin

Pääsykoekevät etenee ja kokeet ovat kaikilla tiukasti mielessä. Tarjoamme vastapainoksi hieman muuta ajateltavaa, sillä nyt pääset uppoutumaan jo opintojen maailmaan. Tämänkertainen blogimme on kattava läpileikkaus siitä, millaista on opiskella liikunnan yhteiskuntatieteitä.

 

Liikunnan yhteiskuntatieteet

Liikunnan yhteiskuntatieteet ovat liikuntatieteellisen tiedekunnan yksi pienimmistä pääaineista. Tuttavallisemmin “LYT” keskittyy kouluttamaan liikunta-alan asiantuntijoita julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille. Pääaineen sisäänottomäärä on pieni, viime vuosina kandivaiheesta aloittavia opiskelijoita on valittu noin 14. Opinnot voi suorittaa viisivuotisena tutkintona, joka sisältää sekä kandi- että maisteriopinnot tai edetä aiemman koulutuksen (esim. AMK-tutkinto) jälkeen suoraan maisteriopintoihin.

Liikunnan yhteiskuntatieteiden opinnot koostuvat kolmen eri suuntauksen - liikuntasosiologian, liikuntahallinnon ja liikuntasuunnittelun - aiheista. Tarkoituksena on, että liikuntatieteiden maisterina pystyt ymmärtämään liikuntaa yhteiskunnallisena ilmiönä ja tarkastelemaan asioita useista eri näkökulmista tieteellistä tutkimusta hyödyntäen. LYTiltä valmistunut voi työskennellä esimerkiksi liikunta-alan yrityksissä, lajiliitoissa, urheilumediassa, kuntien liikuntahallinnossa tai liikunta-alan organisaatioissa, kuten Olympiakomiteassa. LYTiltä valmistutaan asiantuntijatehtäviin ja työskentelymahdollisuudet ovat moninaiset. Vuonna 2015 valmistuneessa gradussa LYTin opiskelija Riina Itkonen selvitti LYTtiläisten työllistymistä. Voit tutustua graduun täältä.

Ainutlaatuinen ensimmäinen vuosi

Ensimmäisen vuoden aikana käytännössä kaikki opinnot käydään oman ryhmän kanssa. Kurssien valitsemisesta ei tarvitse huolehtia, sillä ensimmäisen vuoden opinnot on suunniteltu hyvin pitkälti opiskelijoille valmiiksi. Etenkin syyslukukauden ajalle ajoittuu myös paljon koko vuosikurssin yhteisiä opintoja, joten muiden pääaineiden opiskelijoihin pääsee tutustumaan opintojen ohessa. Normaalissa tilanteessa suurin osa LYTin opinnoista järjestetään lähiopetuksena ja luennoilla on keskusteleva ilmapiiri. Tämän takia kursseilla kannattaakin käydä, vaikka läsnäolopakkoa on harvoin. Yksi harvoista kursseista, joissa läsnäoloa vaaditaan on LYTin opintojen ainoa pakollinen liikuntakurssi, jossa tutustutaan eri liikuntalajeihin ja -ympäristöihin. Kurssi kestää koko ensimmäisen lukuvuoden ajan.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana saat läpileikkauksen LYTin ja liikuntatieteellisen tiedekunnan opintoihin. Kurssit lähtevät perusteista ja tietoa syvennetään myöhempinä vuosina. Ensimmäisen kosketuksen tutkimuksen tekemiseen saa ensimmäisen vuoden keväällä, kun jokainen kirjoittaa oman seminaarityön. Seminaarityö on kuin kandi minikoossa: pääset harjoittelemaan tiedonhakua, lähdekritiikkiä ja tieteellistä kirjoittamista.

Pienen pääaineryhmän ehdoton etu on tiiviiden suhteiden muodostuminen. Oman ryhmän kanssa tulee vietettyä paljon aikaa sekä opintojen parissa että vapaa-ajalla. Liikunnan rakennus ja muu kampus ravintoloineen tulee varmasti tutuksi, ja opiskelijatilan sekä liikunnan kirjaston penkkejä pääsee kuluttamaan. Tämä mahdollistaa myös verkostojen syntymisen, sillä olettehan kurssikavereiden lisäksi myös toistenne kollegoita tulevaisuudessa työelämässä.

Toinen ja kolmas vuosi

Toisen vuoden aikana on edelleen paljon opintoja oman pääaineryhmän kanssa, mutta sen lisäksi yleensä aloitetaan ensimmäiset sivuaineopinnot. Sivuaineet valitaan ensimmäisen vuoden keväänä ja ensimmäiset kurssit alkavat syksyllä. Yksi LYTin opintojen rikkauksista on mahdollisuus valita erittäin laajasta sivuaineiden kirjosta. Suosituimpia sivuaineita ovat kauppakorkean kurssit, viestintä ja psykologia. Melkein mitä tahansa voi kuitenkin opiskella joko avoimesti tai hakemalla sivuaineoikeutta. Omaa asiantuntijuutta voi suunnata valitsemalla mieleisiä sivuaineita.

 

LYTin opintoihin kuuluu yksi pakollinen ja yksi valinnainen harjoittelu. Pakollinen harjoittelu suoritetaan yleensä vasta opintojen loppupuolella, sillä se on myös erinomainen väylä saada ensimmäinen työpaikka opintojen päätteeksi. Valinnaisen harjoittelun voi kuitenkin suorittaa lähes missä opintojen vaiheessa tahansa, esimerkiksi kesätöiden yhteydessä. LYTin harjoittelut ovat suosituksen mukaan palkallisia. Harjoittelut ovat erinomainen tapa tutustua työelämään ja testata, minkälaiset organisaatiot olisivat mieluisia työpaikkoja tulevaisuudessa. Harjoittelut tarjoavat parasta mahdollista käytännönläheisyyttä opintoihin, ja omia haaveita harjoittelupaikkojen suhteen voikin alkaa kypsytellä jo opintojen alkuvaiheessa.

Opintojen kolmannen vuoden aikana tärkein iso kokonaisuus on kandidaatin tutkielman tekeminen. Kandi on LYTillä kirjallisuuskatsaus, eli johonkin liikunta-alan ilmiöön pureudutaan etsimällä siitä tietoa useista erilaisista lähteistä ja yhdistetään tätä tietoa tutkielmaan. Kandidaatin tutkielma voi toimia oivana pohjana pro gradu -tutkielmalle, mikäli kiinnostava aihe gradulle on mielessä jo kolmantena vuonna. Kandidaatin tutkielman ja kandivaiheen kurssien ollessa valmiita valmistutaan liikuntatieteiden kandidaatiksi.

Itsesi näköinen maisterivaihe

Maisterivaiheen opinnot (neljäs ja viides vuosi) ovat hyvin vapaasti järjesteltävissä. Gradun, eli maisterin tutkinnon opinnäytetyön, kirjoittamisen voi aloittaa heti kandin perään neljäntenä vuonna tai sen voi kirjoittaa opintojen viimeisenä vuonna. Myös sivuaineopinnot voi ajoittaa oman mielensä mukaan, ja yhteisiä pakollisia LYTin kursseja on enää suhteellisen vähän.
Maisterivaiheessa LYTin kurssit ovat pääasiassa jo syventäviä. Aiheet ovat mielenkiintoisia: kurssivalikoimasta löytyy muun muassa urheiluoikeutta, liikunnan ja urheilun eettisiä pohdintoja sekä urheilutapahtumien järjestämistä. Kursseja tehdään myös yhteistyössä esimerkiksi kauppakorkeakoulun kanssa, jolloin päästään yhdistelemään mm. urheilua, johtamista ja liiketoimintaa.

Läsnäolopakottomuus mahdollistaa päällekkäisten kurssien suorittamisen tai toisaalta esimerkiksi työskentelyn tai urheilun. Moni tekee opintojen aikana esimerkiksi osa-aikaisesti töitä.

LYTin opiskelijalle arvokasta kokemusta voi työelämän lisäksi antaa myös järjestö- ja seuratyö. Näihin on liikunnalla erinomaiset mahdollisuudet joko liikuntatieteellisen ainejärjestössä Sporticuksessa tai liikunnan yleisseurassa Liikunnan Riemussa.

Järjestötyössä oppii paljon tärkeitä taitoja, ja kokemuksesta voi olla apua harjoittelu- ja työpaikkoja hakiessa. Järjestötyössä saa myös mahtavia kokemuksia ja pääsee osaksi sosiaalista yhteisöä. Muutenkin liikuntalaisten kesken vallitsee erittäin hyvä ja lämmin yhteishenki, minkä vuoksi opintojen parissa viihtyy varmasti vähintäänkin viisi vuotta.

 

Lopuksi

 
LYTin opintoihin voi halutessaan sisällyttää myös vaihto-opiskelun tai harjoittelun ulkomailla. Vaihto-opinnot saa sisällytettyä tutkintoon siten, ettei vaihtojakso viivästytä valmistumista. Vaihto-opinnot ovat ehdottomasti suositeltavia, sillä harvoin ulkomaille lähteminen useaksi kuukaudeksi on yhtä helppoa. Vaihto-opiskelu tarjoaa mielettömiä kokemuksia ja näkemystä myös omasta alasta kansainvälisesti. Kansainvälisestä kokemuksesta on usein apua työelämässä.
 
Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutus antaa erinomaiset valmiudet työskennellä laajalla kentällä asiantuntijatehtävissä. Tarkoituksena on, ettei koulutuksesta valmistuta tietyn muotin mukaisiin tehtäviin vaan jokainen voi suunnata osaamistaan omien mielenkiinnon kohteidensa mukaan. Näin on mahdollista työskennellä lähes missä tahansa, myös liikuntamaailman ulkopuolisissa organisaatioissa.